M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Dampskibsselskabet NORDEN A/S investerar i miljøvenlig teknologi fra A/S Christian Berner

2017-10-25

A/S Christian Berner, som repræsenterer SunRui Marine Environment Engineering Co. Ltd, har indgået kontrakt med Dampskibsselskabet NORDEN A/S om levering af anlæg til rensning af ballastvand på 8 nybygninger, som Norden har i ordre på japanske værfter.
Skib

Aftalen indebærer også, at NORDEN har valgt Christian Berner som en strategisk partner for installation af anlæg for rensning af ballastvand på rederiets eksisterende flåde af tørlast- og produkttankskibe. Det drejer sig om op mod 40 skibe, hvor anlæggene skal installeres over en 5 årig periode med start i begyndelsen af 2018.

NORDEN er grundlagt i 1871, og er et af Danmarks ældste internationalt operativa rederier. NORDEN arbejder med tørlast- og produkttankskibe over hele verden. I slutningen af juni 2017 bestod flåden af 258 fartøjer, 219 tørlast- og 39 produkttankskibe.

Ballastvandet tages om bord på skibene for at stabilisere dem under sejladsen, når de ingen last eller kun har en mindre last om bord.

Den 8. september 2017 trådte FN´s konvention om ballastvand i kraft, hvilket indebærer at handelsskibe i fremtiden skal rense deres ballastvand for organismer, som på grund af mangel på naturlige fjender kan fortrænge eksisterende organismer i de farvande, hvor ballastvandet lukkes ud. Derfor skal skibene have installeret anlæg, der kan rense ballastvandet, når det tages om bord. Den totale mængde ballastvand filtreres først ned til 50 µm med et selvrensende filter for at fjerne organismer. Dette efterfølges af en elektrolytisk behandling af en delstrøm (typisk 1-2 % af den totale mængde ballastvand), hvor der dannes stærkt koncentrerede oxidanter som ledes tilbage i hovedstrømmen så de resterende organismer også desinficeres. Ved de-ballasting kan de aktive stoffer i ballastvandet neutraliseres i en neutraliserings enhed ved udpumpning om nødvendigt.

- Vi er stolte over at NORDEN har valgt os som leverandør og partner, siger Jan Dehn, produktchef hos A/S Christian Berner.

Jens Christensen, teknisk direktør på NORDEN, siger at han ser frem til samarbejdet med Christian Berner og SunRui Marine Environment Engineering Co. Ltd.

- NORDEN har valgt denne producent, fordi den leverer høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Samtidig har det stor betydning for os, at SunRui som en af de første producenter af anlæg til rensning af ballastvand har fået sit produkt godkendt af den amerikanske kystvagt – US Coast Guard. Nu får vi et anlæg, der lever op til alle vores tekniske krav og som samtidig lever op til de strenge amerikanske krav, siger Jens Christensen.

For yderligere information kontakt:
Jan Dehn, produktchef hos A/S Christian Berner, tel: +45 70 25 42 42
E-mail: jan.dehn@christianberner.com, christianberner.dk

TopContent: Link (7915)
Default.Master