M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Koch Glitsch - Ny leverandør

2013-01-16

Koch-Glitsch - logotyp

Der er indgået aftale med KOCH GLITSCH og Christian Berner i de fire Nordiske lande som salgs agent og distributør med virkning fra 1. Januar 2013.

Samarbejdet omfatter alle produkter indenfor området Mass Transfer og Separations Teknologi !

KOCH GLITSCH har en omfattende og meget lang erfaring indenfor disse felter og satser årligt meget på udvikling og testning. De er i besiddelse af et imponerende testcenter med hele 11 kolonner for testning og verificering af sine produkter før de bliver lanceret på markedet. Der testes fyldlegmer, fordelere, demistere og struktureret pakning med vand, luft samt kulbrinter.

KOCH GLITSCH råder også over et erfarent serviceteam som er behjælpelig med demontering og installation, hvis der skulle være behov for dette.

Kontakt os gerne for mere detaljeret information, eventuelt besøg eller tekniske løsninger.

Kontaktperson hos A/S Christian Berner i Danmark er Jan Dehn, som kan kontaktes på
+45 45 96 06 81 eller jan.dehn@christianberner.com

Pressemeddelelse

TopContent: Link (7915)
Default.Master