M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Modulbyg

En særlig gren indenfor byggesektoren er modul- og elementbyggeri. 
Sylomer® og Sylodyn® anvendes imellem etageadskillelse i de præfabrikerede bygningselementer. Disse tiltag gøres for at overholde gældende lydkrav, og med Sylomer® og Sylodyn®´s unike egenskaber, er disse perfekte til formålet. 
De elastiske materialer anvendes oftest som punktvis lejring.

TopContent: ProductGroup (9465)
Default.Master