M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

FLEXICHEVRON dråbeseparator

FLEXICHEVRON® dråbeseparatoren fra Koch Glitsch, opsamler 100% af alle partikler større end 8-40 mikrometer i diameter afhængigt af procesparametre og driftsforhold.

  • Perfekt til urene applikationer
  • Lodret eller vandret flowmønster
  • Mindste trykfald af alle typer dråbeseparatorer
  • Høje væskebelastninger
  • Gode turndown egenskaber 
TopContent: ProductGroup (28699268)
Default.Master