M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Filterplade PROC 3 serien

Filterskikt-PROC3, Carlson 2017

Filterplade med aktivt kul til farve, lugt og klorabsorption.

Fordele:

  • Mere effektiv udnyttelse af kul (mindre kul kræves)
  • Intet behov for løst aktivt kul pulver eller granulat
  • Intet behov for sekundære filtre og filterhjælpemiddel til fjernelse af det aktive kul fra procesvæsken
  • Mindre tidskrævende end brug af bulk-pulver
  • Lettere og billigere bortskaffelse af brugt filtermateriale
TopContent: ProductGroup (37139)
Default.Master