M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Filterplade W2N

Filterskikt, Carlson 2017

Filterpalde, der anvendelsen som støtteplade til filterhjælpemidler, såsom DE, perlit, aktivt kul, etc. PVPP

Porestørrelsen kontroleres omhyggeligt for at tilvejebringe en ensartet opbygning af filterkagen, hvilket minimerer risikoen for gennemslag.

Filtrene findes som enkelt eller dobbelt som passer til forskellige filterpresser.

TopContent: ProductGroup (37139)
Default.Master