M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

CASCADE MINI-RINGS®CMR® (metal)

Fyldlegemet forsøger at lægge sig til rette med cylinderaksen i vertikal position. Opnår høj kapacitet og lavt tryktab.

Applikationer

  • Absorption og stripping
  • Afsvovling af røggas
  • Varme ledning

Høj damptryk kapacitet og lavt trykfald

  • Den "lave" højde forøger kapaciteten.
  • Tillader fri gasstrøm gennem legme
  • Flere størrelser giver mulighed for at optimere kapaciteten og effektiviteten i den givne opgave
 KochGlitsch Cascademinirings metal  KochGlitsch Cascademinirings metal packing
TopContent: ProductGroup (29497)
Default.Master