M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

SUPERFRAC® bunde

SUPERFRAC® bunde kan bruges i installationer og ved ombygning, muligheder for stort set alle applikationer hvor konventionel si og ventil bunde anvendes. Det er især fordelagtig i opgaver, der kræver et stort antal masseoverførings step eller hvor masseoverførings effektivitet er af afgørende betydning for økonomien i driften. Som eksempler kan nævnes super fraktionering (ethylen, propylen), lettere hydrocarbon fraktionering, splittere i kemiske og petrokemiske applikationer og aromatiske opgaver.

Typer af SUPERFRAC® bunde:

  • Traditionelt downkammer SUPERFRAC® bund
  • Afkortet downkammer SUPERFRAC® bund
  • Multi-akkordisk downkammer SUPERFRAC® bund
  • Multi-pass downkammer SUPERFRAC® bund
  • SUPERFLUX® bunde
  • PLUS™ teknologi for SUPERFRAC® bund
TopContent: ProductGroup (29498)
Default.Master