M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Walletmaskiner

En wallet kan have flere forskellige designs afhængig af produkt og formål. Formålet med at pakke blisterkort i et wallet kan ud over at være et rent designspørgmsål f.eks. være at man ønsker at instruktionsvejledning og selve medicinen ikke adskilles, vejledning fastgøres eller printes på walleten eller at blisterkortet skal børnesikres eller bare almen beskyttelse af medicinen.

Dividella arbejder med 2 typer wallets; en neowallet og en boxwallet®, hvor sidstnævnte mere er formet som en lille æske og er lukket og dermed ikke flad og åben som en neowallet.

En neowallet/boxwallet® med blisterkort kan indeholde fra 1 og op til 4 blisterkort. Ud over blisterkort kan der f.eks. pakkers plastampuller, sticks/sachetter, hætteglas eller en kombination af flere produkter.

Til fremstilling tilbyder Dividella flere forskellige løsninger, afhængig af produkt, walletdesign, batchstørrelse og krav til output mm. Formatskifte foregår uden brug af værktøj og tager mellem 10 og 30min (2 personer)

  • Output: fra 25 og op til 80 wallets/min 
  • Walletstørrelser: min 80x65x5mm og max 150x105x25mm 

NeoWallet

TopContent: ProductGroup (10458)
Default.Master